TYMCZASOWA STRONA SOŁECTWA RAKOWO

SMOGOMETR RAKOWO 12
2024-06-17 02:10:29
Pył PM1:3µg/m³
Pył PM2,5:4µg/m³
Pył PM10:4µg/m³
Dane uśrednione z ostatniej godziny

PRZEWODNIK

PO TRASIE NORDIC WALKING STARĄ DROGĄ
Niniejszy przewodnik został napisany w celu wyjaśnienia trasy turystyczno- sportowej typu Nordic Walking pt.: Starą Drogą. Mamy nadzieje, że będzie to pierwsza trasa, z planowanego cyklu wielu tras na terenie naszego sołectwa a uczestnikom dostarczy oprócz miłej i ciekawej zabawy również wielu pozytywnych wrażeń. Wędrówkę proponujemy zacząć od trudnego do przeoczenia punktu jakim jest boisko położone w centralnej części wsi Rakowo.
I tutaj pierwsza uwaga: droga poprowadzona jest za pomocą mapy z 1911 r ale w celu zapewnienia przejrzystości prezentujemy również mapę która została pobrana za pomocą serwisu google i jest mapa wspólczesną. Należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze różnice pomiędzy tymi mapami:
  1. W 1911 r. nie istniała droga asfaltowa Rakowo-Lipki. Powstałą ona dopiero w latach 60- tych lub 70-siatych XXw. Droga dojazdową do wsi Rakowo z kierunku Lipek jest istniejąca do dziś droga gruntowa, którą biegnie ścieżka dydaktyczno- sportowa pt.: Droga Wierzbowa
  2. Układ dróg leśnych, zwłaszcza na odcinku północnym (górna cześć mapy dość mocno różni się miedzy sobą
  3. Pozostałe drogi w ogólnym zarysie i przebiegu, nie zmieniły się.
Wracamy na szlak.
(pkt. 1.2.3.4.) Odcinek 1. Drogą Wierzbową
Po spędzeniu kilku dowolnej długości, uroczych chwil na boisku i placu zabaw na skrzyżowaniu szosy Rakowo-Lipki oraz Rakówki, na wschód, żółtym szlakiem rowerowym prowadzącą do Czerniejewa, ruszamy w kierunku północnym, szosą asfaltową. Kierunek północny to zawsze góra mapy. Przynajmniej tej "papierowej". po kilkudziesięciu metrach przed linią domów z LEWEJ strony, zobaczymy gruntową drogę a przy niej tablice informacyjna o wkroczeniu na Drogę Wierzbową. Jeżeli zdecydujemy sie pójść dalej na północ szosą to dojdziemy po chwili do pkt 3 którym jest wspaniale zachowany cmentarz Luterański, dawnych mieszkańców zwanych Olendrami. Był to cmentarz dla wsi Rakowo. Ok 500 m dalej znajduje sie drugi cmentarz, ale praktycznie nie zachowany, dla wsi Lipki. Dojść do niego można idą na północ w kierunku lipek (ok 200 m od zabudowań tej wsi) przekraczając rów przebity pod szosą ( tu był koniec drogi wewnątrz wiejskiej przed wybudowaniem szosy), mijając stadninę koni po lewej stronie i po minięciu lasu z PRAWEJ strony, skręcając w PRAWO (na wschód) i idąc skrajem pola zobaczymy w lesie starodrzewie z okazami dębów. Tam lokowany był cmentarz który obecnie jest otoczony płotem drewnianym i jego miejsce zaznaczone jest kamieniem. Można znaleźć nadal ślady po grobach oraz części kamiennych nagrobków. Kierując się wzdłuż urządzeń do ćwiczeń fizycznych idąc w kierunku lasu czyli na północ, przekroczymy rów z wodą, i wyjdziemy z łąk i pól a wejdziemy w obszar leśny. Po prawej mijając pole dojdziemy do obustronnie położonego lasu i tutaj droga rozwidla się. Wybieramy tę po lewej stronie. Dalej prosto jakby powiedział nawigacją i tutaj akurat się nie myli. Tym sposobem dojdziemy do charakterystycznej krzyżówki z 5 drogami.
Odcinek 2. Borem, lasem.
Na skrzyżowaniu, gdzie przed nami, z prawej będzie pole a po lewej las kierujemy się jego skrajem w kierunku północnym. Ignorujemy na tym skrzyżowaniu zrośniętą przecinkę po lewej, ignorujemy drogę po prawej i ignorujemy drogę (ta piata) która wchodzi w skrzyżowanie prawie też z naszego kierunku. Kilkadziesiąt metrów dalej, idąc pomiędzy lasem z lewej a polem i zarośnięta szkółką leśną z prawej, dojdziemy do mocno wyjeżdżonej drogi która skręca za zachód czyli w lewo. Skręcamy w nią i kierując się na zachód dojdziemy do boru sosnowego z drzewami o potężnych pniach, czyli wiekowych. Natykamy się na krzyżówkę na której środku stoi samotny dąb, ale my posłuszni nawigacji zgodnym chórem kwitujemy to: dalej prosto.... i niech nie zmieni tego postanowienia natkniecie się kolejną krzyżówkę oraz słuszna uwaga, że las jest dużo młodszy. I tu uwaga: wszystkie drogi na południe poprowadzą nas na przecudnej urody łąki, uroczyska leśnie oraz łęgi (zadrzewienia związane z woda płynącą głównie olchy) natomiast te odbijające na północ czyli w prawo wyprowadzą nas na drogę Wierzyce-Czerniejewo. Dalej prosto na zachód aż do skrzyżowania typu "T" gdzie skręcamy na północ i za chwile znowu na zachód, pod katem 90 stopni. Jeżeli skręcimy w przeciwną stronę wrócimy do wsi Rakowo poprzez osiedle Sosnowy Zaułek i drogę o nazwie Rakówka mijając po prawej długą leśna lakę sięgającą osady Bure a po lewej będziemy mijali olsy, czyli zadrzewienia związane z woda stojącą, również z przewagą olchy oraz łęgi przy rowie z wyraźnie płynącą wodą. Akurat w tym wypadku nie ma wyraźnej granicy pomiędzy łęgami a olsami, wiec interpretacja rodzaju lasu może być odmienna.
(pkt. 5.6.) odcinek 3. Bure-Rakowo
Las po lewej zrobi się przejrzysty ze skąpym podszyciem natomiast ten pod prawej będzie sosnowym młodnikiem. Ignorując wszelkie odbicia, skrzyżowania, rozwidlenia drogi kierujemy się na zachód czyli prosto. W ten sposób idąc po raczej wilgotnej drodze, z obfita trawą, ale z wyraźnymi koleinami dotrzemy poprzez okresowo pojawiające się znacznym rozmiarów kałuże (miejsca te, nawet latem, są o znacznym stopniu wilgotności) dojdziemy do skrzyżowania typu "T" gdzie wylot drogi wyraźnie zaznacza nam pokaźnych rozmiarów dąb. Droga będzie szutrowa, bardzo dobrej jakości. Skręcamy na południe czyli w prawo po lewej będzie odbicie szlaku żółtego w kierunku Wierzyc natomiast my kierujemy się w przeciwna stronę tym samym szlakiem. Dalej poprowadzi nas żółty szlak rowerowy, który w pierwszej kolejności doprowadzi nas do osady Bure Warto tu zarządzić popas i spróbować odnaleźć:
  1. Sklep. W niektórych rejonach Wielkopolski tak nazywano spiżarnie ziemne. W tym wypadku jest to piwnica ziemna ze sklepieniem z darni, z funkcją wędzarni
  2. Ślady innych domów tej osady
  3. Stary sad
  4. Stawy rozlewiskowe na ciekach wodnych
  5. Dwa cmentarze przy czym ten ukryty w lesie odkryje przed zdobywcą zachowane kamienne nagrobki
  6. ... i któż wie co jeszcze...?
Dalej kierując sie żółtym szlakiem rowerowym, dojdziemy do Rakówki a następnie do Rakowo. Przy Rakówce, przy skrzyżowaniu dróg z linią elektryczną po której pozostały tylko słupy można odnaleźć ślady zabudowań które był najprawdopodobniej obiektami wojskowymi z II Wojny Światowej i najpewniej pełniły funkcję rozdzielni elektrycznej dla magazynów amunicji ulokowanych w tych lasach i pewnie coś w rodzaju posterunku
OPIS PUNKTÓW ZANACZONYCH NA MAPIE:
1. Boisko do siatkówki, miejsce odpoczynku z ogniskiem. Dojazd/dojście z Czerniejewa tzw. Rakówką, żółtym szlakiem. Plac zabaw dla dzieci. Las.
2. Początek Drogi Wierzbowej. Ścieżka Dydaktyczno-Sportowa. Tablice informacyjne, urządzenia do zabaw fizycznych, 2 punkty odpoczynku
3. Doskonale zachowany cmentarz luterański dla wsi Rakowo, okazałe dęby. Możliwość odczytania inskrypcji nagrobnych
4. Cmentarz luterański dla wsi Lipki j.w.
5. Gospodarstwo drewniane, olenderskie z 1813, cmentarz dla wsi Bure, wędzarnia. Starodrzewie lipowe. Stanowisko uli barciowych. Cisy i jałowce. Stary sad.
6. Świetlica 1903: miejsce odpoczynku; gry w tym tenis stołowy, wewnętrzny placyk zabaw dla dzieci, stanowisko komputerowe, kuchnia, toaleta, punkt dostępu Wi-Fi. Prezentacja klipu muzycznego nagranego w Rakowie. Dostęp na życzenie. W pobliżu okazałe kasztanowce.
MAPY
Mama współczesna dostępna (w celach porównawczych) np. z google.