TYMCZASOWA STRONA SOŁECTWA RAKOWO

SMOGOMETR RAKOWO 12
Pył PM1:µg/m³
Pył PM2,5:µg/m³
Pył PM10:µg/m³
Dane uśrednione z ostatniej godziny

ŚWIETLICA

REZERWACJE:

Świetlica zajęta w dniach 27-29.10.2023 i 3-5.11.2023