TYMCZASOWA STRONA SOŁECTWA RAKOWO

SMOGOMETR RAKOWO
2020-12-05 00:34:40
Temperatura:4,9°C
Ciśnienie:1000hPa
Wilgotność:91,4%
Pył PM1:20µg/m³
Pył PM2,5:33µg/m³
Pył PM10:43µg/m³
Dane uśrednione z ostatniej godziny

ŚWIETLICA

Czas pomiaru: 2020-12-05 00:37:46

Temperatura: 8.18°C


0

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

23

22

21

20

19

Wilgotność: 43%

43
0
43
23
43
22
43
21
43
20
43
19
43
18
43
17
43
16
43
15
43
14
43
13
43
12
43
11
43
10
44
9
44
8
44
7
44
6
44
5
44
4
44
3
44
2
44
1
44
0
44
23
44
22
44
21
44
20
44
19

Ostatnia aktywność Parter: ponad 3 godziny temu

Do zakończenia remontu, świetlica pozostaje nieczynna.