Co z tymi norkami?

JakubB
Administrator
Posty: 1083
Rejestracja: 14 lut 2012, 17:00

Re: Co z tymi norkami?

Post autor: JakubB » 29 kwie 2019, 11:42

https://noizz.pl/spoleczenstwo/niemcy-o ... ta/k6l5v4k

Niemcy powiedzieli "auf wiedersehen" ostatniej fermie futrzarskiej działającej na terenie kraju. Teraz u naszych zachodnich sąsiadów nie ma jednego zakładu hodującego zwierzęta celem przerobienia ich w ozdobę.
Ubój futrzarski zakończył się dzięki ustawie przyjętej przez niemiecki parlament w 2017. O pustych klatkach w ostatniej działającej na terenie Niemiec fermie futrzarskiej, poinformował tamtejszy oddział PETA. Teraz Niemcy dołączą do Wielkiej Brytanii i Austrii, jako kolejne państwo UE, w którym nie hoduje się zwierząt futrzanych. Wielka Brytania zakazała ich hodowli w roku 2000, Austria w 2004.

Ostateczny termin zamknięcia ferm futrzarskich w Niemczech przypadał na rok 2022. Jednak jak donosi PETA, ostatni "hodowca futer" z Rahden (Nadrenia Północna-Westfalia), był zmuszony wycofać się z branży wcześniej. Wszystko przez niezapowiedziane kontrole, presję ze strony administracji i opinii społecznej oraz przymus dostosowania się do rygorystycznych zasad hodowli, które narzucała ustawa z 2017. Ostatecznie okazało się, że "etyczne" hodowanie zwierząt na futro w Niemczech jest zwyczajnie nieopłacalne.

JakubB
Administrator
Posty: 1083
Rejestracja: 14 lut 2012, 17:00

Re: Co z tymi norkami?

Post autor: JakubB » 17 paź 2019, 17:39

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko​.

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:
(...)
6. Aktualny stan prawny w niewystarczający sposób zapewnia nadzór organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej nad intensywnie rozwijającym się w Polsce sektorem chowu i hodowli norek, co zostało wyrażone m. in. w materiale Najwyższej Izby Kontroli pt. „Informacja o wynikach kontroli: Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt”. Z wniosków NIK wynika, że podmioty dokonywały m. in. celowego podziału ferm, przez co unikano obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a tym samym podlegały mniej rygorystycznym przepisom - w konsekwencji były bardziej uciążliwe dla środowiska oraz dla osób mieszkających w ich sąsiedztwie. Ponadto w zakresie ferm hodowlanych norek Najwyższa Izba Kontroli (Delegatura w Poznaniu) przeprowadziła kontrolę sprawowania nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim. Z wniosków NIK zawartych w materiale pt. „Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem ferm zwierząt futerkowych w województwie wielkopolskim” wynika, iż w 87% skontrolowanych fermach nie przestrzegano wymagań ochrony środowiska, a w 48% działalność była prowadzona w nielegalnie wybudowanych lub użytkowanych obiektach. Ponadto intensywny rozwój ferm hodowlanych norek amerykańskich w Polsce oraz zmiana sposobu prowadzenia chowu i hodowli spowodowała zwiększenie obciążenia dla środowiska, które wynika bezpośrednio z funkcjonowania tego typu inwestycji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie
(...)
6. Zaostrzenie kryterium determinującego o kwalifikacji chowu/hodowli norek do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zmiana wartości dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Obniżony zostanie próg ilościowy, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wartości 210 DJP (84 000 szt.) do 25 DJP (10 000 szt.). W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegających na chowie lub hodowli norek zmianie ulegnie kryterium ilościowe, tj. w określonych uwarunkowaniach lokalizacyjnych (na terenach form ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody oraz w odległości mniejszej niż 300 m od terenów zabudowanych, w tym mieszkaniowych, zurbanizowanych niezabudowanych, rekreacyjno-wypoczynkowych) próg zostanie obniżony z wartości 40 DJP (16 000 szt.) na 2,5 DJP (1 000 szt.), a na pozostałych terenach z 60 DJP (24 000 szt.) na 10 DJP (4 000 szt.). Ponadto proponuje się wprowadzić regulację, która uniemożliwi inwestorom dokonywanie celowego podziału ferm skutkującego omijaniem procedur środowiskowych. Planowany efekt zostanie osiągnięty poprzez wskazanie, że chów lub hodowla norek o obsadzie 1,25 DJP (500 szt.) prowadzona w odległości mniejszej niż 300 m od zrealizowanego, realizowanego i planowanego przedsięwzięcia, którego obsada jest nie mniejsza niż 1,25 DJP (500 szt.) wymagać będzie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w odniesieniu do pozostałych zwierząt, których chów i hodowla będzie prowadzona w odległości mniejszej niż 300 m od zrealizowanego, realizowanego i planowanego przedsięwzięcia, o obsadzie nie mniejszej niż 20 DJP, próg ten został ustalony na 20 DJP. Zakłada się, że zaostrzenie kryterium determinującego o kwalifikacji ferm hodowlanych norek będzie najskuteczniejszym rozwiązaniem w kontekście rekomendacji nr 189 (2016) Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk w sprawie kontroli norki amerykańskiej w Europie przyjętych w dniu 18 listopada 2016 r., w świetle których należy m.in. zapewnić udział organów ochrony środowiska przy tworzeniu nowych ferm.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM III kwartał 2019 r.
ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r51295 ... zaco-.html

Mieszkaniec

Re: Co z tymi norkami?

Post autor: Mieszkaniec » 21 paź 2019, 20:00

Słoneczna i ciepła jesień to powód do radości - nie w Czerniejewie . Smród norek jest nie do wytrzymania ! Zwłaszcza w takie słoneczne i ciepłe dni jak dziś. Włodarze powinni zadbać o jakość powietrza w naszym mieście.


ODPOWIEDZ