pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Wszelkie pozostałe, niekoniecznie gminne tematy
NT JOP
Stały bywalec
Posty: 1708
Rejestracja: 26 mar 2013, 21:54
Kontaktowanie:

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: NT JOP » 09 mar 2017, 7:52

tego nie wiem jak to było, ale 2 listy polecone - uwaga mozna je wysłąć jeden po drugim, nieodebrane sa uwazane za doreczone.

NT JOP
Stały bywalec
Posty: 1708
Rejestracja: 26 mar 2013, 21:54
Kontaktowanie:

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: NT JOP » 28 mar 2017, 9:37

czas zimowy a czas letni

wiadomo, zimowy wkurza a letni cieszy, pomimo pewnego około tygodniowego dyskomfortu z tytułu niewyspania, przestawiania się.

Czas w Europie został ustanowiony na słynnej linii Greenwich (południk 0), a to jest dość daleko na zachód. I "dzieki" temu np. we Francji słonce zachodzi ok 30 min później. I tak na poczatku marca u nas ok 18 jest juz regularna noc natomiast we Francji (a to duzy kraj wiec i tam sa różnice!!!) ta noc we wschodniej Francji zapada o 18.30 a w zachodniej ok 19!!!. We Lwowie w stosunku do Poznania jest też przesuniecie ok 30 min. Czyli we Lwowie noc zapada o 30 min wczesniej. Rodziło to problemy w okresie II Rzeczypospolitej, gdy oświetlenie miast, domostw i dróg było liche. Ale za to dzień u nas o tyle samo wstaje wczesniej... marne pocieszenie? Coż my do roboty wymagajacej dnia, musimy wstawać wczesniej, ale za to iśc spać mozemy szybciej:-)

Kłopocik jest taki że naturalnym czasem, zgodnym z ruchem słońca jest czas zimowy. Czyli słonce w zenicie stoi o 12 wg czasu zimowego a nie letniego.

Tyle odnośnie piewców by czasu nie regulować, nie przestawiać

NT JOP
Stały bywalec
Posty: 1708
Rejestracja: 26 mar 2013, 21:54
Kontaktowanie:

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: NT JOP » 31 mar 2017, 15:29

Język nasz ojczysty okiem obcokrajowca

Pewenim Kanadyjczyk, nota bene doskonale mówiacy po naszemu, niekoniecznie po Polsku, zapytał mnie, (przy okazji spożywania obiadu w jakiejś tam kanajpce), dlaczego, dlaczego do jasnej ciasnej (tak sie wyraził, i zdumiał mnie, po co przekleństwo wybrał tak trudne do wymówienia dla siebie):
1,2,3,4- zupy
5 i dalej: zup...

bylismy na tym obiedzie w ok. 10 osób i bystrzacha wyłapał nasza ojczystą, językową niekonsekwencje w momencie zamawiania dań.

ktoś zna odpowiedz?

ja mu odpowiedziałem: bo tak jest.

NT JOP
Stały bywalec
Posty: 1708
Rejestracja: 26 mar 2013, 21:54
Kontaktowanie:

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: NT JOP » 01 kwie 2017, 7:46

a może to było w przypadku zakupu piw...? piwa....? piwów...?

sedes z ebonitu

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: sedes z ebonitu » 05 kwie 2017, 10:37

500+
Pomimo oczywistych zasług tego programu dla jednak dość licznej grupy ubogich i dzietnych rzucam tezę o tym, że była to zimna i wyrachowana akcja obliczona na sukces wyborczy. Bez podliczania kosztów jakie poniosło tego państwo... choć nie, i tutaj zauważa się cynizm. Dlaczego nie zniesiono/obniżono Vat ( obecnie 23%) na ekwipunek stricte dziecięcy? Kto inny by skorzystał gdyby pieluszki kosztowały powiedzmy 7,8 zł a nie 10zł jak nie rodziny wielodzietne? Otóż mili Państwo, państwo by nie wytrzymało, ponieważ z tych 500 zł az 23% wraca do budżetu (przynajmniej w teorii i na papierze- ważne w dokumencie pt.: budżet) i do tego podatek dochodowy. Ale pod warunkiem ze całe 500 zł idzie na artykuły na dzieci... Natomiast jeżeli rodzice wybiorą z tej kwoty coś dla siebie *wóda, fajki) to z tych 500 wraca wartość akcyzy, i tu strzelam: 70%? Pytanie: ale czy to jest złe?

JakubB
Administrator
Posty: 953
Rejestracja: 14 lut 2012, 17:00

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: JakubB » 06 kwie 2017, 0:58

Nie jest. To jest dobre. Dobra zmiana to jest przecież.
Ja, na ten przykład, robię co mogę żeby do budżetu wróciło jak najwięcej.

ps. Czytałem, że uwzględniając koszty (re)dystrybucji to jest lekko licząc 550+.

NT JOP
Stały bywalec
Posty: 1708
Rejestracja: 26 mar 2013, 21:54
Kontaktowanie:

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: NT JOP » 10 lip 2017, 13:54

ubezpieczenia CD
biorą sie chłopaki z budżetu oj biorą sie.
Uwaga! wg UFG pojazd rejestrowany czasowo (tzw czerwone tablice) również podlega obowiązkowi ubezpieczenie i to w dniu rejestracji

natomiast mamy tez taki zapis w ustawie z dnia 22-05-2003r art 8:
4. W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem
prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na
wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego
obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
5. Składka ubezpieczeniowa, w przypadku określonym w ust. 4, po
uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki,
ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%.


a tu co znaczy czasowe wycofanie:
Art. 78a. 1. Czasowego wycofania pojazdu z ruchu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu lub podmiotu, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, wydając decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

2. Wycofaniu czasowemu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1, podlegają zarejestrowane:

1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;

2) ciągniki samochodowe;

3) pojazdy specjalne;

4) autobusy.

3. Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą organ, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu przez właściciela pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, do depozytu w tym organie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

4. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

5. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania. Przepisy art. 46 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki czasowego wycofania pojazdów z ruchu, wysokość opłat w zależności od okresu wycofania z ruchu, w wysokości nie wyższej niż 150 zł, oraz wzory dokumentów stosowanych w tym zakresie, mając na względzie konieczność przeciwdziałania używaniu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu oraz koszty ponoszone przez organy administracji publicznej.

NT JOP
Stały bywalec
Posty: 1708
Rejestracja: 26 mar 2013, 21:54
Kontaktowanie:

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: NT JOP » 23 lip 2017, 11:34

Rycerze z Gołunina
Załączniki
Zdjecie0059.jpg
Zdjecie0058.jpg

NT JOP
Stały bywalec
Posty: 1708
Rejestracja: 26 mar 2013, 21:54
Kontaktowanie:

Re: pogrążcy mitów czyli prawda, półprawda, nieprawda

Post autor: NT JOP » 04 kwie 2018, 14:45

obowiązek dostarczenia tłumaczę dowodu rejestracyjnego pojazdu sprowadzonego z zagranicy
APEL: nie dawajcie się robić w jajo

http://edgp.dziennik.pl/index.php?act=m ... &id=284484
9 lutego 10 (nr 27)
OBYWATEL PROCEDURY
Pojazdy pochodzące z innego państwa Unii Europejskiej
Ułatwienia w rejestracji sprowadzonych samochodów
Nie będzie już wymagane tłumaczenie na język polski dowodu rejestracyjnego pojazdu pochodzącego z innego państwa Unii Europejskiej.
Osoba, która zamierza zarejestrować samochód sprowadzony do Polski z innego państwa Unii Europejskiej, musi przedstawić także tłumaczenie wymaganych dokumentów. Jednak zniknie konieczność załączenia tłumaczenia dowodu rejestracyjnego – wynika ze zmiany rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, które zacznie obowiązywać 16 lutego 2010 r. Przepis ten będzie miał zastosowanie także do samochodów sprowadzonych ze Szwajcarii czy państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem do wniosku o zarejestrowanie pojazdu trzeba dołączyć tłumaczenia wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji samochodu w Polsce. Wymóg ten dotyczy tych osób, które sprowadziły pojazd z innego państwa UE i oczywiście mają dokumentację w innym języku. Tłumaczenia te muszą być dokonane przez tłumacza przysięgłego. Oznacza to, że do wniosku o rejestrację pojazdu trzeba załączyć tłumaczenie dowodu kupna pojazdu – faktury lub umowy. Tak samo jest w przypadku dowodu rejestracyjnego.
Odejście od konieczności dokonywania tłumaczenia dowodu rejestracyjnego jest związane z tym, że w Unii Europejskiej wzory dowodów rejestracyjnych są ujednolicone. W odpowiednich polach mają te same dane i ustawodawca uznał, że urzędnicy dokonujący rejestracji bez problemów poradzą sobie z odczytaniem odpowiednich informacji. Dowody rejestracyjne w państwach unijnych muszą być bowiem zgodne z Dyrektywą 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów
(Dz.Urz. WE L 138 z 1 czerwca 1999 r. z późn. zm.). Zgodnie z nią na dokumentach wydanych w UE w tym samym miejscu są wszystkie dane niezbędne do ponownej rejestracji auta, tj. model pojazdu, numer VIN czy dopuszczalna masa całkowita.
Zmiana sprawi, że właściciele sprowadzonych pojazdów nie będą już zmuszeni do ponoszenia kosztów wynikających z tłumaczenia dowodu rejestracyjnego. Tak jednak będzie w przypadku, gdy samochód ma nowy wzór dowodu. W przypadku pojazdów starszych, które mają inne dokumenty, obowiązek taki nadal będzie istniał.
W dalszym ciągu nie ma jednak odstępstwa od tłumaczeń przysięgłych innych dokumentów. W konsekwencji nawet gdy firma w innym państwie wystawi fakturę w dwóch językach, np. niemieckim i polskim, to i tak dowód zakupu musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Tymczasem są już firmy, które chcąc przyciągnąć polskiego klienta, wystawiają dokumenty sprzedaży w dwóch językach.
Łukasz Kuligowski
Podstawa prawna
Par. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2010 r. nr 14, poz. 72).

ODPOWIEDZ