Aktualności2012-02-09: Spotkanie w świetlicy w Rakowie

W czwartek wieczorem, przy okazji spotkania sprawozdawczego dotyczącego budżetu sołectwa, w obecności kilkudziesięciu osób został poruszony temat rozbudowy fermy norek w Rakowie. Na spotkaniu byli obecni: Pani Burmistrz Danuta Grychowska, Pan Zbigniew Sujak (zastępca burmistrza), reprezentacja radnych gminy, a wśród nich Pan Michał Krygier - pracownik firmy Nordan, właściciela fermy. Byli również obecni i przyszli mieszkańcy sołectwa, prezes Gminnej Spółki Wodnej Pan Adam Kachniarz.

Dowiedzieliśmy się kilku konkretów. Po pierwsze Pani Burmistrz nic nie wie o planach rozbudowy fermy oraz nie wie czy grunty zostały sprzedane i komu. Do urzędu gminy nie wpłynęło żadne pismo dotyczące rozbudowy fermy. Z drugiej strony Pani Burmistrz poinformowała nas, że właściciel fermy jest osobą prywatną i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Pani Burmistrz "nie może mówić o takich czy innych zamierzeniach".

Po drugie, według słów Pani Burmistrz, w połowie ubiegłego roku odbyło się spotkanie organizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, na którym "któryś z pracowników firmy, taki administracyjny" zapewniał zebranych w tym Panią Burmistrz, "że jesli w ogóle dojdzie do zakupu terenu, który tu jest na przeciw fermy to absolutnie nie powstanie tam ferma, tylko mają na względzie po prostu użytkowanie rolnicze w postaci zasiewu".

Po trzecie pracownik firmy Nordan i zarazem radny, Pan Michał Krygier poinformował zebranych oficjalnie, że w trakcie wczorajszej rozmowy z prezesem firmy Nordan, padła prezesa deklaracja, że "nie powstanie żadna ferma norek w najblższym czasie ani w ogóle. Ziemia do teraz nie jest wykupiona. Było pięć przetargów i nie było w ogóle chętnych na kupno tej posiadłości."

Po trzecie niestety nie udało nam się uzyskać konkretnej odpowiedzi na pytanie jaka będzie odpowiedź gminy w razie formalnego skonkretyzowania kwestii rozbudowy fermy. Cytuję Panią Burmistrz: "Proszę też mi wierzyć, że jeżeli ja w sytuacji gdy powinnam dać decyzję in plus, wydam decyzję in minus, to zawsze patrz ostatni punkt decyzji, każdy podmiot ma prawo odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i ono podejmie decyzję. Czytałam orzecznictwo wyraźnie wskazujące, że jeżeli włodaż dokował jakiekolwiek decyzje, to jest możliwość ukarania...". Zapewniono nas również, że głos mieszkańców zostanie wysłuchany.

Na temat kupna gruntów przez firmę Nordan dowiedzieliśmy się kilku rzeczy od Prezesa Spółki Wodnej Pana Adama Kachniarza. W skórcie: firma Nordan wygrała przetarg na zakup gruntów. Do finalizacji zakupu konieczna jest opinia MSW. MSW wydaje ją na podstawie opinii Ministerstwa Rolnictwa, które to zwraca się z prośbą o opinię do Krajowej Izby Rolniczej. Stamtąd wniosek spada do Rady Powiatowej i wreszcie delegatów gminnych. Delegaci Powiatowej Izby Rolniczej w gminie Czerniejewo wyrazili opinię negatywną odnośnie zgody na zakup gruntów. Opinię negatywną po raz drugi, na monit Ministra Rolnictwa, wyraziła również Powiatowa Izba Rolnicza.
I ogólniej: na terenie powiatu gnieźnieńskiego powstaje w tej chwili pięć ferm norek. Zgodę na ich budowę wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Bez problemu.

Podsumowując, wiele wskazuje na to, że ferma rozbudowywać się nie będzie. Osobiście brakuje mi jednak jednoznacznej deklaracji władz, że w razie czego będzie trzymać naszą stronę - naszą, czyli sporej częsci aktualnych i być może wszystkich przyszłych mieszkańców sołectwa.

JB